FLC GOLF CHAMPIONSHIP 2018
  • Giải đấu được tổ chức từ ngày 01 đến hết ngày 03/01/2018
0909481309 / 0913727291

LIÊN HỆ LIÊN HỆ THAM DỰ FLC GOLF CHAMPIONSHIP

Đăng ký tham dự & Liên hệ tài trợ

  • Đăng ký tham dự:
    • Ms. Lê Thị Nhung: ‎; 0913 72 72 91; email: nhunglt@flc.vn (VP Hà Nội)
    • Mr. Nguyễn Hữu Vĩ: 0909 48 13 09; email: vinh@flc.vn (VP HCM)
  • Tài trợ:
    • Ms. Trần Thị Thanh - Điện thoại: 0948 988 368  - Email: thanhtt@flc.vn 


 

Theo dòng sự kiện

Bài viết khác

RESERVATIONS
0909481309 / 0913727291
SOCIAL MEDIA
SIGN UP FOR OUR NEWLETTER
nhunglt@flc.vn; vinh@flc.vn